SuperDos 比例施肥泵

产品特性:

  • 水力驱动
  • 在线式按比例加药
  • 加药比例准确
  • 比例可调
  • 美国原装进口,性能稳定

This product is currently out of stock and unavailable.

Features & Benefits

多美滴比例施肥泵水力驱动无需电力,打开水源驱动马达上下
运动,从而抽吸定量的液肥或农药与水混合。均匀混合好的水
肥直接灌溉到蔬果花卉。
施肥泵内部配有专利设计的独立的水肥混合槽,方便药剂和水
均匀地混合,又不腐蚀内部马达部件。
• 复合材料机身,耐腐性强,使用寿命长
• 和其他加药器相比,SuperDos 比例施肥泵配有开关,用户无需额外
配置开关,节省成本和时间
• 独立的药剂混合区域避免腐蚀马达活塞,延长使用寿命
• 加药下端更换简易,即使设备在运行时也能调节加药比例

关于安装

• 用户可根据水质安装一个单向(140目/104微米)的过滤器
• 建议每六个月更换一次易损件,客户初次购买时我们会赠送一套易损件
• 不用时请用清水冲洗,保持设备的清洁
• 建议安装保护装置防止水量和压力超载
• 安装时用三个阀门将加药器由旁路接入主管线

规格说明

ModelModel #Operating
pressure (Bar)
Water Flow
(lit./hr)
Dilution %Dilution ratio
SuperDos 15 0.3%113727RGB0.2 - 4.110 - 3,4000.025 - 0.31:4000 - 1:333
SuperDos 15 2.5%113702GB0.2 - 4.110 - 3,4000.2 - 2.51:500 - 1:40
SuperDos 15 2.5% WSP113702WSPGB0.2 - 4.110 - 3,4000.3 - 2.51:300 - 1:40
SuperDos 15 5%113703GB0.2 - 4.110 - 3,4000.4 - 5.01:250 - 1:20
SuperDos 20 0.3%113728RGB0.4 - 6.911 - 4,5000.025 - 0.31:4000 - 1:333
SuperDos 20 0.3% (Peracetic acid)113728HAC0.4 - 6.911 - 4,5000.025 - 0.31:4000 - 1:333
SuperDos 20 2.5%113705GB0.4 - 6.911 - 4,5000.2 - 2.51:500 - 1:40
SuperDos 20 2.5% WSP113705WSPGB0.4 - 6.911 - 4,5000.3 - 2.51:300 - 1:40
SuperDos 20 5%113706GB0.4 - 6.911 - 4,5000.4 - 5.01:250 - 1:20
SuperDos 20 10%113707GB0.4 - 4.511 - 4,5002.0 - 10.01:50 - 1:10
SuperDos 30 0.3% (Peracetic acid)113729HAC0.4 - 6.934 - 6,8000.025 - 0.31:4000 - 1:333
SuperDos 30 0.3%113729RGB0.4 - 6.934 - 6.8000.025 - 0.31:4000 - 1:333
SuperDos 30 2.5%113709GB0.4 - 6.934 - 6.8000.2 - 2.51:500 - 1:40
SuperDos 30 2.5% WSP113709WSPGB0.4 - 6.934 - 6.8000.3 - 2.51:300 - 1:40
SuperDos 30 5%113710GB0.4 - 6.934 - 6.8000.4 - 5.01:250 - 1:20
SuperDos 45 0.3% (Peracetic acid)113730HAC0.4 - 6.957 - 10,0000.025 - 0.31:4000 - 1:333
SuperDos 45 0.3%113730RGB0.4 - 6.957 - 10,0000.025 - 0.31:4000 - 1:333
SuperDos 45 2.5%113712GB0.4 - 6.957 - 10,0000.2 - 2.51:500 - 1:40
SuperDos 45 5%113715GB0.4 - 5.557 - 10,0000.4 - 5.01:250 - 1:20

产品资料

单页Datasheet -
Irrigation
用法说明附属配件Accessories
catalogue
安装说明 英文安装说明 英文安装说明 英文安装说明 英文安装说明 英文安装说明 英文安装说明 英文安装说明 英文
SD 15SD 20SD 30SD 45SDSD WSP